Alle børn der går i Tengslemark, får et behandlingstilbud der er målrettet og tilpasset det enkelte barns udviklingsniveau og behov for støtte. Børnene og deres forældre vil mødes af specialpædagoger, talepædagog, Theraplay terapeut samt ergo- og fysioterapeuter, der har specialiseret sig i børnenes forskellige behov.

Det er muligt som forældre og pårørende at modtage vejledning, coaching og undervisning, der omhandler det enkelte barns specifikke udfordringer.

Alt fast personale i Tengslemark, har et udvidet samarbejde med andre fagfolk, fx PPR-psykolog, læger, psykiatere, konsulenter, sagsbehandlere m.v. Vi deltager bl.a. ved speciallæge-, hospitals- og tandlægebesøg, når vores familier ønsker det.

Alle børn der går i Tengslemark, får tilbud om kørsel mellem hjem og institution. Busordning kører indenfor institutionens åbningstid, der er kl. 6.30-16.30 fra mandag til fredag. Tengslemarks lukkedage følger de almene dagtilbud i Odsherred Kommune, dog med undtagelse af sommerferielukningen.

Indstilling til Tengslemark, sker via Odsherred Kommunes Visitationsudvalg for 0-6 årige i tæt samarbejde mellem forældre og fagpersonale inden for Børnesundhed og Dagtilbud, PPR, Familieafdeling, Sundhedsvæsnet og Specialkonsulenterne i Odsherred Kommune.

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021 Tengslemark Specialbørnehave

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os på 59 30 35 49.

Oddenvej 39, 4500 Nykøbing Sj
Mandag
kl. 6.30-16.30
Tirsdag
kl. 6.30-16.30
Onsdag
kl. 6.30-16.30
Torsdag
kl. 6.30-16.30
Fredag
kl. 6.30-16.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Tengslemark Specialbørnehaves e-mail.