Nærvær og omsorg
Trivsel og udvikling
Leg og glæde

Velkommen

I Tengslemark Specialbørnehave.

Vi modtager børn i alderen 0-6 år, der alle har brug for en specialiceret indsats og er visiteret plads i en 32 §-institution under lov om social service.

I er velkomne til at kontakte os.