Statusmøde

En gang årlig afholder vi et statusmøde, hvor I som forældre sammen med alle relevante fagpersoner gør status over dit barns trivsel, udvikling og læring. 

Sammen fastsætter vi læringsmål, behandling og træning som tager udgangspunkt i dit barns nærmeste udviklingszone.

Hvem skal deltage på statusmøderne:

  • Forældre eller værge
  • Leder
  • Primær pædagog
  • Talepædagog/sprogvejelder
  • Ergoterapeaut/fysioterapeaut

Hvem kan deltage:

  • Sagsbehandler
  • Familiekonsulent
  • Psykolog