sprogstimulering

I børnehaven tilbydes børn med tale- og kommunikationsvanskeligheder sproglig stimulering

Sprogstimulation hos barnet finder sted over hele dagen. I handleplanen tager sprog og kommunikationsindsatsen udgangspunkt i det enkelte barns behov. Tilbuddet kan være ugentlig individuel træning eller sproggruppe. Vi lægger vægt på tværfagligt samarbejde med ergoterapeut. Samarbejdet med forældre sker ved statusmøde, trivselsmøde, daglig kommunikation bla. gennem meddelelsesbog, hvor der informeres om hvad barnet har øvet til sprogtræning ”snakkeleg”. Træning skal foregå gennem den gode relation og være en leg for barnet.

Metoder:

Først og fremmest handler det om at blive og føle sig forstået. Den voksne skal bruge sig selv på alle måder – totalkommunikation. Ud fra barnets kommunikationsmuligheder, som afdækkes via tests, daglige observationer og overleveret status kan metoderne være tegn til tale, Teacch, Pecs, IT kommunikationsmidler fx Go talk now på ipad o. lign. Ved hjælp til udtalevanskeligheder bruges materialer fra specialpædagogisk forlag, materialecentret, Gonge osv. Vi har den pædagogiske holdning, at være åben for nye metoder og afprøve hvad der virker og giver mening for barnet og familien. Vi anerkender også effekten af mundmotorisk træning.

Fortiden varetages det talepædagogiske arbejde af pædagog Pia Wozniak, som har et modul i sprogvejledning og stor erfaring med sproglig stimulering. En anden af institutionens pædagoger har påbegyndt talepædagoguddannelse.