Motorik
dreng i hængekøje

I børnehaven tilbydes de børn der han behov for det, motorisk træning.

 

Under hensyntagen til barnets ressourcer og behov i hverdagen tilrettelægger Maria aktiviteter, så de giver barnet mulighed for udfordring, valg og succes. Der lægges stor vægt på, at arbejdet altid tager udgangspunkt i respekt for barnet og søger gennem leg at motivere til træning og behandling. Hun begynder der, hvor barnet har størst mulighed for succes og arbejder hen mod det, som er svært. (Nærmeste udviklingszone)  

Maria indgår som en naturlig del af hverdagen i et samarbejde med pædagogerne for bl.a. at integrere målene for barnet i dets hverdag og øvrige aktiviteter. 

Ergoterapi gives i for af:

  • Individuel ergoterapi - hvor der arbejdes med de ting, barnet har behov for at træne og er motiveret for.
  • Mororisk træning på små hold i samarbejde med pædagogerne.
  • Vejledning til forældre og pædagoger. Fx om  hvordan børnene i hverdagen øver deres motoriske færdigheder, hvordan de får stimuleret deres sanser eller øver færdigheder med passende hjælp og bruger disse færdigheder.
  • Vurdering af behov for hjælpemidler, indstilling og tilretning af disse samt instruktion af andre i at bruge dem.
  • Ridning, hvor vi rider på to søde ponyer i skoven.