Metoder

Medarbejderne i Tengslemark er specialister inden for hver deres felt.
Vi har specialpædagoger, talepædagog,Theraplayterapeut, ergo- og fysioterapeuter med specialer indenfor adfærdsforstyrrelser og udviklingstraumer samt immobilitet og retardering.
Alle børn der starter i Tengslemark, bliver testet motorisk, kognitivt, sprogligt og relationelt. Vores samarbejde på tværs af husets faggrupper bidrager til en helheds forståelse af barnets udviklingspotentiale.


Special - Pædagogik
Vi arbejder ud fra miljøterapeutiske principper, med speciale indenfor neuropædagogik og neuroaffektiv udviklingspsykologi. Det betyder at vi i samspillet med barnet, er nærværende, relations opbyggende og tilgængelige. Vi tager afsæt i barnets nærmeste udviklingszone, med udgangspunkt i barnets mentale alder og fysiske formåen. Vi skaber læring, træner og udvikler barnets potentiale bedst muligt i et omsorgsfuldt miljø og altid i tæt samarbejde med forældre.


Metoder som vi benytter os af.

 • Theraplay
 • Nussa (et udviklings- og legebaseret gruppeprogram fra 3-12årige)
 • Cool-kids certifcering
 • Aktions læring
 • Neuroaffektiv og –sekventiel udviklingspsykologi
 • MIMP (Analyseredskab Marschak Interaction Method of Psychometrics)
 • De neuroaffektive kompasser
 • Neuropædagogik
 • Den neuroaffektive analyse (certificeret)
 • Intensive Interaction
 • Nærmeste udviklingszone (NUZO)
 • Samarbejde på tværs af faggrupper


Alle børn har en kompetente voksne der kan hjælpe med at folde deres potentiale ud, så de senere hen i livet bliver livsduelige og bidragende voksne.

Nyttige links og viden.